Deling av eiendom

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3).

Du kan bestille naboliste via infoland. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

Hva koster det?

Priser saksbehandling delingssaker
Gebyr for behandling av delingssaker Pris
Deling etter jordlova § 12 m/beh. etter Pbl. 1 545
Deling etter jordlova § 12 u/beh. etter Pbl. 2 060

1. Oppretting av matrikkelenhet

1. Oppretting av matrikkelenhet
Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1. Oppretting av grunneiendom/festegrunn
Tomt til utbyggingsformål
areal fra 0 - 500 m2                  21 068
areal fra 501 - 2000 m2                  26 827
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da.                     2 304
Tilleggsareal  
areal fra 0 - 150 m2                    6 960
areal fra 151 - 300 m2                    8 863
areal fra 301 - 500 m2                  10 757
areal fra 501 - 1000 m2                  12 661
areal fra 1001 m2 - økning pr. påbegynt da.                     2 127
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
areal fra 0 - 500 m2                  20 554
areal fra 501 - 2000 m2                  26 173
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da.                     2 248
1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
areal fra 0 - 2000 m2                  14 118
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da.                     1 328
1.4 Oppretting av anleggseiendom  
volum fra 0 - 2000 m3                  35 315
volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m³                    1 763
1.5 Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr pkt.13.  
Minstegebyr                    9 628
1.6 Oppmålingsforretning punktfeste/festegrunn                           -  
Innmålt punktfeste, dvs med feltarbeid                  13 413
For bebygd og kartlagt p.f., dvs uten feltarbeid                    7 653
1.7 Innløsing av festegrunn som har målebrev  
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning minimum som kontorforretning. Gebyret fastsettes etter medgår tid, jfr.pkt.13.  
Minstegebyret er                    7 594
Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter 1.1

Kontaktinformasjon

Frode Andersen
Saksbehandler Forvaltning
E-post
Mobil 909 54 892

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart