Parkeringsgebyr og klage

Parkeringsgebyr og klage

For at Rauma og Åndalsnes sentrum skal ha så god trafikksikkerhet og framkommelighet som mulig er det nødvendig at gatene og plassene er regulert. Derfor driver vi parkeringskontroll.