Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Les mer om tidligpensjon her

Kontakt

Edith Erlandsen
Saksbehandler - Næring
E-post
Mobil 94 13 29 62

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart