Priser landbrukstjenester

Behandling av søknad om landbruksveg

Behandling av søknad om landbruksveg
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890

Behandling av søknader om nydyrking

Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890

Behandling av delings- og konsesjonssaker

Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12                     2 000
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker                    3 000
Konsesjonssaker - andre saker utan prisvurd.                    4 500
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurd.                    5 000

Gjødselplanlegging

Gjødselplanlegging
Tjeneste Pris (ingen mva)
Halv sats ved forlenging av eksisterende plan uten nye jordprøver.
Kart, leige av jordbor og innsending av jordprøver  183 
+ pr. prøve  13