Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning

Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Les mer om ordningen her

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker her

Hva koster det?

Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890

 

Kontakt

Rune Horvli
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 94 14 22 57

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart