Gjødselplan og sprøytejournal

Alle må ha oppdatert gjødselplan. Det er veldig viktig at den enkelte planlegger spredinga og utnytter verdien av gjødsla på best mulig måte i vekstsesongen i samsvar med gjødselplana.

Vi har ikke lenger anledning til å utarbeide gjødselplaner, men vi låner ut jordborr/spyd til jordprøvetaking. Vi har også skiftekart, esker og analyseskjema for innsending av prøvene. 

HUSK at jordprøver bør tas før gjødsling!

Manglende gjødselplan og sprøytejournal medfører avkorting/trekk i produksjonstilskuddet, jfr. forskrift om produksjonstilskudd.

For utarbeidelse av gjødselplan viser vi til Landbruk Nordvest, tlf. 71 69 23 10 eller (privat) Jostein Reiten, tlf.  411 00 851, j.reiten@live.no 

Her finner du forskrifter og annen informasjon knytta til gjødsling.