Avløsning ved sjukdom

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av f.eks sykdom ikke kan delta i arbeidet på gården.

Slik søker du

Les om ordningen og hvordan du søker her. 

HUSK – er du sykemeldt utover 16 dager (arbeidsgiverperioden), ta kontakt med NAV for framsetting av krav om sykepenger.

Søknadsfrist

1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Kontakt

Edith Erlandsen
Saksbehandler - Næring
E-post
Mobil 94 13 29 62

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart