Kraftfondet

Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å opprettholde befolkningen ute i distriktene.

Det er Nordveggen ved daglig leder Marcus Brevik som er saksbehandler i Kraftfondet. Han kan treffes på e-post marcus@nordveggen.no eller tlf. 481 31 267.

Retningslinjer og vedtekter

Kraftfondet
Tittel Publisert Type
Driftsbudsjett mal

25.05.2023 Filtype: xls. Klikk for å laste ned driftsbudsjett.xls
Retningslinjer for bruk av midler i Kraftfondet (vedtatt 2023)

16.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for Kraftfondet.pdf
Vedtekter for Kraftfondet (vedtatt 2023)

16.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for Kraftfondet .pdf

Slik søker du

Send din søknad via vårt elektroniske skjema

Merk: Send inn søknad senest 3 uker før førstkommende møte i Kraftfondet for å være sikker på at søknaden behandles der. Hvis søknad kommer for sent, blir den ikke behandlet før i møtet som kommer etter førstkommende møte.

Det skal også legges driftsbudsjett ved søknaden.
Mal for driftsbudsjett kan lastes ned her (XLS, 37 kB)

Møter og protokoller

Oversikt over møter i Kraftfondet og protokoller

 

Fra perioden 2019-2023:
Oversikt over møter i Kraftfondet og protokoller

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart