Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å opprettholde befolkningen ute i distriktene.

Retningslinjer og vedtekter

kraftfondet
Tittel Publisert Type
Vurdering av retningslinjer Kraftfondet 2018

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering av retningslinjer Kraftfondet 2018.pdf
Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond 2008

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond 2008.pdf
Retningslinjer for bruk av midler i Kraftfondet 2016

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for bruk av midler i Kraftfondet 2016.pdf

Slik søker du

Send din søknad via vårt elektroniske skjema

Møter og protokoller

Oversikt over møter i Kraftfondet og protokoller.

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart