Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å opprettholde befolkningen ute i distriktene.

Retningslinjer for Kraftfondet

(vedtatt 15. nov - 2016)


Prioriteringer Kraftfondet

Rauma kommunes strategiske planer legges til grunn for prioritering av søknader der gjeldende er den mest sentrale. Delplaner som underbygger samfunnsplan vil også bli vektlagt. I spesielle tilfeller kan styret fravike den ordinære søknadsrammen og prioriteringer.

Hovedprioritering av saker:


1. Tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser gjennom nyskaping.

2. Tiltak som har potensial for å skape nye arbeidsplasser.

Tilleggsvekting:

1. Søknader som mangler toppfinansiering sammen med Innovasjon Norge.

2. Felles satsinger innenfor uprioriterte tiltak, eks. fellesgoder innen reiseliv.

Krav til søknad:

1. Forretningsplan med kostnader, finansiering og markedsvurdering.

2. Tiltaket skal som hovedregel ikke være påbegynt.

3. Tiltaket må inneha nødvendige godkjenninger eller vise til forhåndsvurdering av myndighetskrav før utbetaling.

4. Øvre tilskuddsramme er som hovedregel 200.000 kr per søknad.

Ikke prioriterte tiltak:

Søknader som er rettet mot frie yrker som f.eks. tradisjonell handel, transport, finansielle tjenester, konsulentvirksomhet, rådgivningsfunksjon, kafé/servering.

  • Hobbybaserte virksomheter.
  • Overtakelse av eksisterende virksomheter.

Slik søker du

Send din søknad via vårt elektroniske skjema

Kontaktinformasjon

Geir Grav
Rådgiver
E-post
Telefon 909 99 370
Mobil 901 16 765

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart