Rapporter omsetning

Rapporter omsetning

Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer alkoholomsetningen for din virksomhet.

Forventa omsetning

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- / skjenkested foretaket har bevilling for.

Faktisk omsetning

Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Frist

Frist for ordinær innsending av oppgaven er 1. mars. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger. 

Rapport

Klikk her for å Gå til elektronisk rapportskjema

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes