Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet

Ved en overdragelse av virksomheten faller salgs- eller skjenkebevillingen bort. 

Den nye virksomheten kan drive på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder etter overdragelsen, dersom kommunen er informert om eierskiftet, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager fra overdragelsen fant sted.

Dersom vilkårene ikke er oppfylt, faller bevillingen bort og ny driver må vente til egen bevilling er innvilget før virksomheten kan selge eller skjenke alkoholholdig drikke.

Overtagelse av virksomhet 

Send inn søknad via vårt elektroniske skjema

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart