Kontantkassa

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere kan søke midler som muliggjør at alle barn og unge mellom 0 og 24 år kan delta på minst en organisert fritidsaktivitet. 

Kontantkassa er et samarbeid mellom Rauma kommune, kommunens frivillige lag og foreninger, Bufdir og Møre og Romsdal Idrettskrets.

Søknadsskjema

Målgruppe

Barn og unge i alderen 0-24 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. 

Hvem kan søke

Det er laget/foreningen ved trener, oppmann o.l. (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Hva kan du søke støtte til?

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, aktiviteter, utstyr, deltakelse og lommepenger i turneringer, konkurranser og turer.

Hvor mye støtte kan du få?

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person, så langt midlene rekker.

Krav til søker

Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontantkassa vil være avgjørende for deltakelse på aktiviteten eller ikke. Det er barnet/familien sin situasjon som er avgjørende. Kontantkassa er ikke ment som hjelp til lag og foreninger som har utfordringer med å få inn kontingenter.

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt tilskudd til.

Vi ønsker at det er to personer som tilknyttet barnet/ungdommen som går god for søknaden.

Krav til søknad

Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Det kan søkes om midler på forhånd og da kan evt. faktura, kvitteringer og lignende ettersendes.  

Søknadsskjema

Kontakt

Helene Birkeli
Leder, Frivillighetssentralen
E-post