Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Rauma kommune har utarbeidet en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Hva er vold?

All vold kjennetegnes av det å påføre skade eller smerte, og det å skremme eller krenke andre. Vold er mange typer handlinger hvor hensikten er å styre eller tvinge andre.

Vi bruker Per Isdals definisjon på vold:
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil." 

Handlingsplan

Kontaktinformasjon

Harald Westby Digernes
Helse- og velferdssjef
E-post
Mobil 941 84 990

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart