Kommunal rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enheter ifølge § 3-9 b i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. trådte i kraft 1. juli 2022. Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. I Rauma kommune er denne plassert i Psykososialt team.

Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig.

Kontakt

Psykososialt team
E-post
Mobil 47 62 95 28