Pasient- og brukerombud

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym.

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal kan du kontakte slik:

Telefon: 71 57 09 00 / 405 01 600
E-post: mr@pasientogbrukerombudet.no
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund