Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Psykososialt team barn og unge

Psykososialt team barn og unge er en tverrfaglig tjeneste sammensatt av barnevernspedagog og Marte Meo terapeut, familieterapeut og spesialsykepleier i rus og psykisk helse for barn og ungdom.

Hva kan psykososialt team barn og unge hjelpe med?

Psykososialt team barn og unge driver forebyggende arbeid, kurs, opplæring og gruppetilbud. Teamet skal fange opp barn i risiko og bidra til å hindre at større problemer oppstår og utvikles videre. Vi driver også behandling av lette og moderate vansker hos barna, foreldre eller i samspillet mellom disse.

Vi jobber for å fange opp og tilpass hjelp til: 

  • Barn som er pårørende til foreldre, søsken, andre nære personer som er belastet med sykdom eller kriser
  • Barn som er utsatt for tap av foreldre, søsken eller andre nære personer
  • Barn som lever med foreldrekonflikt - vi tilbyr barneavtale
  • Barn som kan være vitne til eller utsatt for fysisk eller psykisk vold i nære relasjoner
  • Barn med ulike regulerings- og tilpasningsvansker f.eks. engstelse/ tvang/ atferd av lettere/ moderat grad
  • Sped- og småbarn med ekstra behov for oppfølging
  • Foreldre som opplever vansker i samspill med barna sine

Tjenesten har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Kart