Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Har barnet ditt utfordring med fysisk funksjon og/eller vansker med å utføre daglige aktiviteter, kan fysio- eller ergoterapeut bistå med kartlegging/vurdering av barnet. Målet er at barnet skal ha en bedre hverdag, og være så selvstendig og aktiv som mulig.

Hva tilbyr tjenesten?

  • Tverrfaglig kompetanse om barn og unge
  • Undersøkelse og oppfølging av barn og unge med motoriske utfordringer
  • Veiledning om hvordan samspillet mellom barn, aktivitet og omgivelsene bidrar til deltagelse og inkludering.
  • Kartlegger barnets ressurser, interesser, vaner og muligheter for aktivitet og deltakelse, og setter inn tiltak for å fremme dette.
  • Vurderer hvilke tiltak som er aktuell for det enkelte barnet. Det kan være stimulering av barnets egenaktivitet og bevegelsesutvikling, teknologiske løsninger, veiledning av nærpersoner eller tilrettelegging av omgivelser.
  • Tett samarbeid med de ulike instansene tilknyttet barnet.

Hvordan få tilbud om fysio- og ergoterapi?

Foreldre/foresatte, personell i barnehage, skole, lege, PPT, barnevern og helsepersonell kan henvise barnet, etter samtykke fra foreldre/foresatte. Du kan også ta kontakt via telefon om du har spørsmål.

Vi samarbeider med fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommune. 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis frem til du fyller 16 år. Fra 16 år er det egenandel på fysioterapibehandling til du får frikort. Ergoterapi er gratis for barn og unge.

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 48 03 84 67

Åpningstider telefon: 09.00 - 12.00

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart