Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ergoterapi

Ergoterapeutene jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter.

Hva tilbyr ergoterapitjenesten?

Hva er viktige aktiviteter for deg? Dette er et sentralt spørsmål for oss når vi utvikler mål og tiltak sammen med brukeren. Ergoterapeuten legger til rette for aktiviteter i dagliglivet. Det kan være ved hjelp av trening, tilpasninger i bolig og/eller hjelpemidler. Vi formidler hjelpemidler til de som har behov og hjelper med søknad til NAVs hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler. 

Hvem kan få tilbud om ergoterapi?

Alle som har utfordringer i dagliglivet kan få hjelp av en ergoterapeut. Dette er uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon.

Hvordan få tilbudet?

Dette er et lavterskeltilbud, hvor du selv kan ringe og be om en avtale. Vi avtaler da et møte, hvor vi kartlegger hva som er utfordringen din, og hvilke tiltak som er aktuelle. Henvendelsen kan også komme via hjemmetjenesten eller andre du er i kontakt med. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege. I perioder hvor det er stor pågang kan det være venteliste. Derfor er det utarbeidet en rutine som sikrer at de med størst behov får hjelp først.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 48 03 84 67

Åpningstider telefon: 09.00 - 12.00

Åpningstider

Kontortid

Mandag - fredag: kl 08 - 16 i månedene oktober - april

Mandag - fredag: kl 08 - 15.30 i månedene mai - september

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: mandag - fredag kl 10-16.

Ytterdøra: mandag -fredag kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart