Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet Intro er et kommunalt opplæringstilbud til deg mellom 18 og 55 år som er bosatt i Rauma kommune etter avtale med IMDi.

Hva tilbyr vi?

Du har både rett og plikt til å delta på Intro. Her lærer du norsk og samfunnskunnskap og får kunnskap om hvordan du kan ta videre utdanning eller få en jobb. Programmet er på full tid, det vil si 37,5 timer per uke. Intro går over to år, eller tre år ved behov. Du får introlønn mens du går på Intro.

Norskopplæringen skjer på Rauma Voksenopplæring og kvalifisering for arbeid styres også av voksenopplæringen. Intro starter opp når det er nok deltakere. 

På Intro lærer du norsk og samfunnskunnskap, og du lærer om det norske utdanningssystemet. I tillegg får du arbeidstrening eller praksis i bedrift.  

I løpet av Intro skal du ha språkpraksis eller arbeidspraksis. Da er du utplassert i en bedrift i en periode og får trening både i å snakke norsk og se hvordan hverdagen på en norsk arbeidsplass er. Dette er en god mulighet til å bli kjent med nordmenn og observere hvordan nordmenn jobber sammen og forstå alle de uskrevne reglene som finnes på en norsk arbeidsplass. 

Når du er ferdig på Intro er målet at du er klar for videre utdanning og/eller arbeid her i Norge. Skal du ut i arbeid får du videre oppfølging fra NAV med å søke ledige stillinger. Vi gir deg hjelp med å søke lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning dersom du skal videre på skole. 

Les mer om rett og plikt til opplæring ved å klikke her

Les mer om opplæring og utdanning i Norge på Imdis nettside 

Klikk her for Informasjon om norsk arbeidsliv på engelsk

Kontakt

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 47 63 38 10
Anne-Rita Brevik
Leder Rauma Voksenopplæring
E-post
Mobil 90 76 72 45

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart