Flyktningarbeidet i Rauma

I Rauma er vi mange som jobber sammen for å inkludere flyktninger som bosettes i vår kommune, både kommune, næringsliv og frivillige.  

Det er kommunestyret i Rauma som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktning tjenesten finner et trygt sted å bo og følger opp flyktningene de første årene i Rauma. Rauma Voksenopplæring har ansvar for introduksjonsprogrammet.

Hvor kommer flyktningene i Rauma fra?

De kommer fra Eritrea, Syria og Ukraina.

Flyktning tjenesten i Rauma er tett på hver enkelt flyktning. De har sin veileder, både i flyktning tjenesten og i skolen. Det er godt tverrfaglig samarbeid mellom Flyktning tjenesten, NAV, helsesektoren, skoler, barnehager og andre offentlige etater. Private aktører og organisasjoner er også viktige samarbeidsparter for integrering og nettverksbygging. 

Inkludering av flyktninger i Rauma 

Arbeid og utdanning 

Alle som bor i Rauma skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.  

Alle barn og voksne med innvandrerbakgrunn får opplæring i norsk. De minste går i barnehage og ved skolepliktig alder begynner de i skolen. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder har rett og plikt til å få opplæring i norsk og samfunnskunnskap, etter hvert veiledes de videre til utdanning, eller jobb.  

Fritid og nærmiljø 

For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg det nye samfunnet de flytter til. Naboer og foreninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Den enkeltes innsats betyr mye. 

Strategi

Les mer

Klikk her for å lese mer om statistikk og analyse knytta til flyktninger

Les mer på integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Kontakt

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 47 63 38 10
Frank Roald Aasestrand
Sekretær
E-post
Mobil 93 05 71 30

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart