Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Rauma kommune, får hjelp til å finnet et sted å bo. , og vi følger avtalen med IMDi.  

Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i

Hvordan får jeg bolig? 

Flyktningtjenesten skaffer boliger til alle flyktninger som skal bosettes i Rauma. Flesteparten av boligene leies i det private boligmarkedet og gjennom Rauma boliger. Hvis du etterhvert ønsker å flytte til en annen bolig, står du fritt til å gjøre det. Da er det du som finner bolig og det er du som står for flyttingen. 

Boligen skal fortrinnsvis være møblert. Kommunen v/flyktning tjenesten vil bistå med å skaffe det som er nødvendig av inventar og utstyr. Vi tilbyr boliger i Åndalsnes sentrum og i bygdene. Det er viktig at boligen er lokalisert slik at det praktiske fungerer i hverdagen. Det er en fordel med gåavstand til skole, barnehage og fritidstilbud. Kort vei til bussholdeplass og gode bussforbindelser har betydning for bosetting.

Hva skjer ved ankomst? 

Vi i Flyktningtjenesten tar imot deg når du kommer og viser deg rundt i boligen. Så avtaler vi møte neste dag, hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg. Det er alltid tolk med på møtet så du forstår det som blir sagt. 

Rauma er en middels stor kommune og du blir fort kjent med hvem vi i Flyktningtjenesten er, og hva vi kan hjelpe deg med. Vi forteller hvordan det er å bo i Norge og i norske hus, om strøm, lys og varme, ventilasjon og lufting, renhold, søppelsortering og mye mer. Vi viser deg hvor du kan finne legevakt, politi, helsestasjon, post, rådhuset og andre viktige tjenester i Rauma.

Kontakt

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 47 63 38 10

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart