Til deg som vil stille liste

  • Partier og politiske grupper som ønsker å stille til valg, må levere inn et listeforslag til den kommunen eller det fylket de ønsker å stille til valg i.
  • Frist for å levere liste er 31. mars 2023 kl. 12.00

Hvordan sende liste

Et gyldig listeforslag må enten ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen som er 31. mars 2023 kl. 12.00. Listen kan sendes via elektronisk eller på papir. 

Skjema for innsending av listeforslag

Valgloven og valgforskriften har en rekke bestemmelser om hvem som kan stille til valg og hvordan dette skal gjøres.

Valgloven §6-1 – Krav til listeforslag 

Valgloven §6-5 – Tilbakekalling av listeforslag