Omvalg - fylkestingsvalget i Moss kommune

Omvalg - fylkestingsvalget i Moss kommune

Stemmegivningsperioden for omvalget er som følger:

  • Forhåndsstemmegivning innenriks: fra og med 13. november til og med 24. november.

Under forhåndsstemmegivningen innenriks kan velgere kontakte hvilken som helst kommune for å avtale tidspunkt for å stemme. Det er imidlertid kun Moss kommune som skal ha, og gjennomføre, valgting.

Valgkort sendes ut til velgere som står innført i manntallet i Moss kommune.

Valgkort på papir sendes ut 3. november. Valgkortene mottas erfaringsvis den samme uken og begynnelsen av påfølgende uke.

Digitale valgkort sendes ut 6. november. Som ved ordinære valg er det velgere som ikke har reservert seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret, og som har bekreftet/oppdatert kontaktinformasjonen i registeret i løpet av de siste 18 månedene, som mottar valgkortet digitalt. Øvrige mottar det fysisk.

SMS med påminnelse om valget sendes ut 13. november til alle som står innført i manntallet i Moss kommune og som ikke har reservert seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Stemmeberettigede kan avgi stemme i servicetorget, Rauma rådhus mandag - fredag mellom kl 10 og 14 i forhåndsstemmeperioden eller ta kontakt på telefon 71166600 for å avtale annet tidspunkt.

Velgere som oppholder seg i Rauma kommune, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i servicetorget kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknader  må være kommet inn til valgstyret innen onsdag 22. november 2023 kl. 12.

Valgloven

Forskrift om endring i forkrift om omvalg til fylkesting i Østfold