Stipendordning for studenter innen helse og omsorg

Bruk av kompetansemidler innen helse og omsorg i Romsdalskommunene 

Grunnutdanning sykepleie og vernepleie

Dersom du i snitt jobber minimum hver tredje helg i høst- og vårsemesteret, samt minimum fem uker i stor stilling (minimum 80 prosent) i sommerferien, kan du bli innvilget stipend hos oss.

Utbetaling av stipend

I september får den enkelte ansatte som er under utdanning til vernepleier eller sykepleier utbetalt et trekkpliktig stipend på 30 000. 

Dette forutsetter at du har vært ansatt siden august/september året før, og har arbeidet som beskrevet under forutsetninger til og med august i utbetalingsåret. Dette gjelder ansatte som har fullført første- og andreåret i fulltidsstudium, og første-, andre- og tredjeåret i deltidsstudium.

For de som har fullført grunnutdanning (etter tredjeåret i fulltidsstudium og fjerdeåret i deltidsstudium), utbetales trekkpliktig stipend når de leverer dokumentasjon. De som arbeider den påfølgende sommeren, får fullt stipend. De som avslutter arbeidsforholdet til sommeren, får redusert stipendet med en tredjedel.

Helsefagarbeider

Tar du utdanning som helsefagarbeider utenfor ordinært løp, kan du også søke om stipend om du inngår lignende avtale. Ta kontakt for mer informasjon.

Hvordan går du frem for å søke stipend?

Sjekk våre utlyste stillinger som ferievikar, tilkallingsvikar og vikariat/faste stillinger på helg, og beskriv i søknadsteksten at du ønsker å inngå avtale som utløser mulighet for stipend.

Kontakt

For nærmere spørsmål, ta kontakt med: 

Synnøve Wenaas, virksomhetsleder ved Rauma helsehus synnove.wenaas@rauma.kommune.no (sykepleierstudent/helsefagarbeider)

Annelies Slabbertje, virksomhetsleder ved Aktivitet og mestring annelies.slabbertje@rauma.kommune.no (vernepleierstudent/helsefagarbeider)

Kontakt

Synnøve Wenaas
Virksomhetsleder - Rauma Helsehus
E-post
Mobil 91 89 40 15
Annelies Slabbertje
Virksomhetsleder - Aktivitet og mestring
E-post
Mobil 46 93 58 15