Sommerjobb i Rauma kommune

Flere av våre avdelinger søker etter ferievikarer i sommersesongen. Du finner aktuelle stillinger du kan søke på her: https://rauma.easycruit.com/

Rauma legesenter

Vi har behov for vikarer med formell utdanning som sykepleier og helsesekretær/helsefagarbeider fra uke 26 – uke 33. Arbeidstid er i utgangspunktet hverdager mellom 08.00-1530.

Rauma legesenter er plassert i 2. etasje på Rådhuset i hjertet av Åndalsnes sentrum. Her finner du 7 dyktige og erfarne medarbeidere bestående av sykepleiere og helsesekretærer. Vi har 9 fastleger og en turnuslege ved senteret. Det er et positivt og, tidvis, hektisk arbeidsmiljø der man får brukt både faglige og medmenneskelige evner til å løse små og store oppgaver i løpet av dagen. Det er tre arbeidsstasjoner i tillegg til sykepleieroppgavene; lab, resepsjon og sentralbordet.

 

Rauma helsehus

Vi søker helsearbeidere til våre avdelinger hver sommer fra uke 22 til uke 36. Hos oss jobber du stort sett sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere og tilsynslege. Vi har 60 institusjonsplasser som tilbyr ulike tjenester: langtidsopphold, korttids- og avlastningsopphold, rehabilitering og tilrettelagte plasser for pasienter med demens.

Vi søker også vikarer som kan jobbe på vårt produksjonskjøkken, og bistå i kantinedriften på helsehuset.

Rauma helsehus ligger flott til ved sjøen med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Her har du mulighet til å ta et sjøbad i pausen! Helsehuset er sentralt plassert på Åndalsnes med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Hjemmebasert omsorg

Vi trenger ferievikarer med helsefaglig utdanning og/eller erfaring som kan jobbe i hjemmesykepleien og i omsorgsboliger med bemanning. Vi trenger også vikarer som ønsker å jobbe som Brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller med praktisk bistand/renhold i hjemmet. Her er det ikke spesifikke kompetansekrav.

De aller fleste som skal jobbe hos oss må ha førerkort klasse B for å bruke tjenestebiler i utførelsen av arbeidet, og du blir godt kjent i kommunen ved å reise rundt!

 

Spira avlastningsbolig for barn

Spira gir et omsorgstilbud til barn, og avlastning til foresatte med særlig krevende omsorgsoppgaver. Vi trenger vikarer som er motivert for å gi barn med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser, slik at foreldre og familie får en pustepause i en lang sommerferie uten skole. Vi trenger vikarer fra uke 22 til uke 36. En sommerjobb på Spira kan kombineres med en sommerjobb ved en annen avdeling, da det ikke er åpent hele sommeren. Du trenger førerkort for å kunne utøve tjenestetilbud hos oss.

Bo- og habiliteringstjenesten

Hos oss kan du bidra til å yte gode tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i samlokaliserte boliger med bemanning, og til selvstendig hjemmeboende. Våre bofelleskap Nesbakken, Romsdalsveien og Storgata er lokalisert sentralt på Åndalsnes. Hos oss får du jobbet tverrfaglig, vi har ansatte med ulik utdanning. Vernepleiere og fagarbeidere med helsefaglig eller barnefaglig bakgrunn treffer du flest av. Du trenger førerkort for å kunne utøve tjenestetilbud hos oss.

 

Dagsenter demens

Vi trenger vikarer som er motiverte for å gi hjemmeboende personer med demens gode opplevelser og aktiviteter også i sommermånedene, fra uke 22 til uke 36. Det er en liten avdeling med 4 faste medarbeidere og en avdelingsleder, som holder til på 1. etasje til helsehuset på Åndalsnes. Dagsenteret har åpent mandag til og med fredag på dagtid. Du trenger førerkort for å kunne utøve tjenestetilbud hos oss.

 

Gartneren

Kommunegartneren ansetter en gruppe ferievikarer hvert år fra rundt uke 20 til uke 36 som i hovedsak jobber med oppgaver som gressklipping, luking, vanning og andre vedlikeholdsoppgaver på kirkegårder, barnehager, skoler, institusjoner, parker, idretts-/friluftsområder og andre kommunale arealer. Det er en fordel om du har førerkort, men ikke et krav. Er du glad i å være ute og bruke kroppen, er dette drømmejobben for deg!