Varsling og etiske retningslinjer

Varsling og etiske retningslinjer for ansatte i Rauma kommune

I vår organisasjon skal det være trygt å være, og det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold.

Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte i hele organisasjonen, vi har retningslinjer for rus- og avhengighetsproblematikk og vi har varslingsrutiner som skal være kjent for alle.

Målet er å legge til rette for en positiv utvikling av hele organisasjonens kultur og fremstå som en arbeidsgiver som er inkluderende og ivaretakende.

Vi vil bekjempe diskriminering, trakassering, uakseptabel oppførsel og kultur, korrupsjon og økonomisk mislighold.

I Rauma kommune forventer vi at medarbeidere, tillitsvalgte og folkevalgte sier ifra når de opplever eller oppdager ting som ikke er greit etter våre etiske retningslinjer, eller som bryter med normal oppførsel og normer.

 

Varsling