Rune Horvli

Behandler saker innen

  • Landbruksveger
  • Nærings- og miljøtilskudd skogbruk
  • Spesielle miljøtilskudd jordbruk (SMIL-ordningen)
  • Nydyrking
  • Drenering
  • Arealklassifisering AR5
  • Forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr/husdyr
  • Erstatningsordninger innen jordbruket

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Landbruk

Avdelinger

  • Landbruk