Edith Erlandsen

Behandler søknader knytta til tilskuddsordninger for jordbruket:

  • Produksjonstilskudd (PT)
  • Avløsertilskudd ferie og fritid
  • Regionalt Miljøtilskudd (RMP)
  • Sykdomsavløsing
  • Veiledning regelverk
  • Klagesaker/manuelle utbetalinger på ovenfornevnte saksområder
  • Autorisasjonsordningen innen plantevern
  • Autorisasjonsregister – gnagermidler
  • Forvalte/registrere og ajourføre Landbruksregisteret

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Landbruk

Avdelinger

  • Landbruk