Varsel om flomfare: Rødt nivå for elver og bekker

Varsel om flomfare: Rødt nivå for elver og bekker

NVE melder om rødt farenivå for flom i elver og bekker i Rauma. 

 Noen av konsekvensene kan være omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Det kan også føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Får du skade på eiendommen din?

Om du får skade på din eiendom kontakter du ditt forsikringsselskap. 

Les mer om varselet på varsom.no