Streaming av formannskapsmøte 4. juni

Her kan du følge formannskapet 4. juni. Møtet er ikke åpent for publikum pga. smittevernhensyn. Møtet starter kl. 09.00.