Stikk UT! lanserer stifond!

Befolkningen i Møre og Romsdal og Heim kommune i Trøndelag har gjennom Stikk UT! vist at de er blant de mest ivrige turgåerne i landet. Stifondet er en del av Stikk UT! sin strategi for å bidra til et mer bærekraftig friluftsliv i regionen vår.

Dekorativt - Klikk for stort bildeStifond Stikkut

Vår vakre og lett tilgjengelige natur er for mange førstevalg når en skal velge seg en fritidsaktivitet. Men terreng og klima gir også utfordringer, mer nedbør og økt ferdsel gir slitasje på mange av stiene. Gjørmete stier, våte myrer og vann som tar nye veier og skyller vekk grus har noen steder ført til stygge sår i naturen og enkelte partier har veldig stor slitasje.

– Det er med stor glede vi kan fortelle at vi har fått opprettet et eget fond hvor det skal være lett å søke og få midler til små prosjekt hvor en raskt kan finne bærekraftige løsninger på slike problem sier Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Turstifondet er ment som et supplement til alle de eksisterende tilskuddsordningene som gir støtte til utbedringer av turstier.   

Det er Stikk UT! sin hovedsponsor Sparebanken Møre som har muliggjort turstifondet ved at de har gitt 500.000 kroner til dette.

– Gjennom samarbeidet med Friluftsrådene om Stikk UT! har vi sett at her er det mye verdifull kompetanse som kan bidra til å gjøre dette arbeidet enda mer betydningsfullt så nå ser vi frem til å samarbeide om å ta vare på stiene, sier banksjef Kolbjørn Heggdal i Sparebanken Møre.

Vil lette jobben for de frivillige

Stiene som Stikk UT! bruker er tilrettelagt av frivillige og grunneiere rundt om i deltakerkommunene. Det er disse som nå skal få en litt enklere jobb med å skaffe midler til utbedringer av stiene som benyttes.

– Frivilligheten gjør en uvurderlig jobb for oss med å gjøre Stikk UT! mulig. Uten de hundrevis av frivillige som skilter og merker og tilrettelegger så hadde det ikke gått an å drive Stikk UT! i så stor skala, sier Anne Berit Støyva Emblem, daglig leder i Sunnmøre Friluftsråd.  1. mars åpnet søknadsportalen og Friluftsrådene ser nå frem til å jobbe sammen med frivilligheten og kommunene for å legge til rette for at flere kan få oppleve turglede gjennom Stikk UT!. Midlene skal brukes på utbedring og vedlikehold de mest slitte stiene som har vært, eller er tenkt brukt som Stikk UT! Turmål.