Rune Fromreide Sommer er tilsatt som kommunedirektør i Rauma

Rune Fromreide Sommer er tilsatt som ny kommunedirektør i Rauma kommune. Innstillingen var enstemmig fra ansettelsesutvalgets side. 

Onsdag 25. januar vedtok Rauma formannskap og kommunestyre tilsettingen.

- Rauma kommune har hatt en grundig prosess med god bistand fra ekstern rådgiver. Vi hadde godt kvalifiserte kandidater med i prosessen, og vi er svært fornøyde med å foreslå Rune Fromreide Sommer som ny kommunedirektør, uttaler ordfører Yvonne Wold. Hun har ledet ansettelsesutvalget. Ordfører understreker imidlertid at det er kommunestyret som formelt ansetter kommunedirektør.

Rune Fromreide Sommer (56) er i dag rådmann i Sør-Fron kommune. Den stillingen har han snart hatt i fire år, og han kjenner derfor godt til innholdet og mangfoldet i jobben som kommunens øverste administrative leder. Han har i tillegg bred ledererfaring fra offentlige virksomheter som Forsvaret og Direktoratet for økonomistyring. I Forsvaret var han blant annet ansvarlig for den operative logistikken i Sjøforsvaret, ansvarlig for virksomhetsstyringen i Cyberforsvaret og leder for Forsyningsdivisjonen i Forsvaret. Han har erfaring både fra operasjoner i inn – og utland, logistikk og virksomhetsstyring. I sitt lederskap er han opptatt av tydelighet, faglig dyktighet og å ta vare på medarbeiderne sine. Han har en master i business administration i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. I tillegg har han Sjøkrigsskolen, Forsvarets Stabsskole samt utdannelse i politikk og strategi fra USA.

- Rauma kommune har en viktig rolle i en region med store muligheter for vekst og utvikling. Jeg har lyst til å være en del av den utviklingen, og tror jeg har en del å bidra med, sier Rune Fromreide Sommer. Han er veldig glad for innstillingen fra utvalget.
- Jeg takker for tilliten, men ønsker ikke å si mer før kommunestyrets behandling, sier han.

Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Yvonne Wold (SV), varaordfører Magnhild Vik (SP), Øyvind Hovde (H), Jan Drahos (SV), Arne Hoem (U), Janne Søvik (AP), Marit C. Thorstensen (hovedtillitsvalgt). Headvisor, ved Kirsti Kalseth Sjøhaug, har vært rådgiver i prosessen.