Pressemelding fra Rauma kommunestyre

Arbeidsgiverutvalget i Rauma kommune, bestående av ordfører Yvonne Wold, varaordfører Jan Peter Valde, og Øyvind Hovde (gruppeleder Høyre), har anbefalt for kommunestyret i Rauma å inngå en sluttavtale med kommunedirektør Rune Fromreide Sommer. Avtalen er fremforhandlet av kommunedirektørens advokat og kommunens advokat i KS.

Sluttavtalen ble vedtatt av kommunestyret i møte 07.02.24., og innebærer at Sommer får en etterlønn i 15 måneder og fratrer sin stilling fra den 8. februar 2024. 

Det har over tid vært en dialog mellom arbeidsgiverutvalget og kommunedirektøren, og ulike syn angående ledelse av kommunen, som har ført til at partene er enige om å avslutte arbeidsforholdet. 

Assisterende kommunedirektør Perry Ulvestad er konstituert som kommunedirektør fram til ny kommunedirektør ansettes og tiltrer. 

Rauma kommune ønsker ikke å kommentere avtalen ut over å vise til innholdet i den. Avtalen er et offentlig dokument etter Offentleglova.