Oppdatering vedrørende ekstremværet ”Ingunn”

Rauma kommune har satt krisestab, og har gjennomført møte i kriseledelsen onsdag formiddag for å gjøre vurderinger rundt ekstremværvarselet. 

Selv om det siste værvarselet for Rauma indikerer en nedgradering fra oransje til gult nivå, har kriseledelsen likevel besluttet følgende tiltak;
• Vakttelefonen i hjemmetjenesten vil holde åpen hele døgnet fra onsdag 31. januar til fredag 2. februar klokken 11.00. Våre innbyggere må imidlertid være forberedt på mulig reduksjon eller endring i tilbudet innenfor våre hjemmebaserte tjenester. Kommunen ber også at de som er pårørende til eldre og syke, og som har mulighet for det, holder et ekstra godt øye med de nå.
• Friskliv og mestring har kansellert sine aktiviteter i dag etter klokken 12:00. Det samme gjelder for Kulturskolen.
• Frivillige organisasjoner oppfordres til å gjøre egne vurderinger om aktiviteter bør gjennomføres eller ikke så lenge værsituasjonen er uavklart
• All skoleskyss går som normalt, men foreldre oppfordres å hente elever og barn som ikke har skyss.
 

Kommunen forbereder seg nå på å ivareta egen infrastruktur, bygg og eiendommer. Dersom det oppstår skade på privat eiendom er dette forhold som den enkelte må løse og evt. varsle til eget forsikringsselskap.

Vi oppfordrer til at våre innbyggere ser til rauma.kommune.no og lokalnyheter for informasjon om utviklingen.

Kriseledelsen gjennomfører et nytt oppdateringsmøte med Statsforvalter og andre sentrale instanser klokken 14.00 i dag. Ny oppdatering med eventuelle nye tiltak vil bli kommunisert ut på kommunens nettside.