Midler til tilrettelegging på Romsdalstrappa og Eggen i vår!

Midler til tilrettelegging på Romsdalstrappa og Eggen i vår!

Norsk Tindesenter som prosjektleder har søkt GassROR og Miljødirektoratet om midler til oppgraderinger av Romsdalseggen. Rauma kommune er prosjekteier.

Det er nå bevilget 1 020 000 kroner fra GassROR til tilrettelegging på Romsdalstrappa og Romsdalseggen i år. Sammen med 800 000 kroner fra Miljødirektoratets tilsagn fra i fjor, Romsdalen AS' bidrag på 300 000 kroner, Nordenfjeldske Bykredits stiftelsesbevilgning på 200 000 kroner, og tilsagn på nye 350 000 kroner fra Miljødirektoratet i år, skal midlene brukes til:

  • Oppgraderinger av deler av «Romsdalstrappa» i 2023, både over og under Rampestreken. Det er gjort avtale med «Stibyggjaren» som skal komme med sine sherpaer i mai/juni for å utbedre disse områdene  
  • Informasjonspunkt er tenkt montert i hver ende av stien. Det skal etableres en skjerm på toalettet i Vengedalen, og et større skilt av cortenstål med skjerm skal settes opp ved starten av stien til Rampestreken/Nesaksla. Her skal det daglig kunne gis ferdråd og informeres om stien, regionen, vær, føreforhold, og nasjonalparkene. Utvikling av ferdråd med daglig informasjon, vertskapsrolle og daglige stipatruljer i hovedsesongen for å ivareta gjestene er en del av dette tiltaket
  • Nye persontellere for registrering av trafikk, og arbeid med en plan for mulige tiltak på stien til Litjefjellet
  • Klopping og merking av sti på Hestheia, samt bedre skilting av de ulike stiene i området på og rundt Romsdalseggen