Informasjon vedrørende UDI's etablering av akuttinnkvartering i Isfjorden

Informasjon vedrørende UDI's etablering av akuttinnkvartering i Isfjorden

Rauma kommune har i dag, torsdag 19 oktober, blitt informert av Utlendingsdirektoratet (UDI) om at de har signert avtale om akuttinnkvartering med Isfjorden Turisthotell og Motell, Ørjavegen 36, med 400 plasser med oppstart 1. november.  

Dette er avtaler som UDI inngår med mottak, uten kommunal involvering. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette kan få for de tjenestene som kommunen er forventet å levere og kommunen vil nå gå i dialog med UDI og Isfjorden Turisthotell og Motell for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag.