Høring: Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2024-2028

Forslaget til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i perioden 2024-2028 ligger nå ute på høring, med høringsfrist fredag 22. mars.

Rauma kommunestyre vedtok 7. februar 2024, i sak PS-4/24, at forslaget til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i perioden 2024-2028 skal legges ut på høring.

I samme sak vedtok kommunestyret disse punktene:

  • Rauma kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakarane i kommunens overnattings- og serveringsbransje lønner etter tariff. Forskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges. Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være ein del av grunnlaget for kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter alkoholloven § 1-7a. 
  • Ny plan for psykisk helse og ruspolitisk handlingsplan skal opp til behandling i Rauma kommunestyre i 2024


Les hele vedtaket her (PDF, 53 kB)


Forslaget til retningslinjer kan du i sin helhet lese her:

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2024-2028 (PDF, 185 kB)


Alle kan komme med sitt innspill ved å bruke dette skjemaet - vennligst oppgi arkivsaksnummeret 24/00038: 

Offentlig høring - høringssvar - Rauma kommune

 

Fristen for høringsinnspill er fredag 22. mars.