Følg varsler og sperringer på Setnesmoen

Setnesmoen har fått mye oppmerksomhet de siste åra og det har ført til mer aktivitet i det militære området, av turgåere og turister. Flere tar også risikoen ved å bevege seg inn i det militære skytefeltet mellom Setnesmoen og Istrasletta. Heimevernet oppfordrer folk til å følge med på varsler, sperringer og informasjon knytta til området og unngå ferdsel i militære skytefelt mellom Setnesmoen og Istrasletta. 

Fra høsten vil det bli økt militær aktivitet på Setnesmoa. Det medfører økt sikkerhet og litt mer begrenset ferdsel for publikum. Noen av aktivitetene vil involvere bruk av skrap ammunisjon, som skyting på områdets mange skytebaner. 

Hver gang det er skyting på banene, blir et rødt flagg heist i to flaggstenger som står ved inngangene til området der skytebanene ligger.

Det er også flere stier som leder inn i området i bakkant av skytebanene, som sperres av når skyting pågår. Disse sperringene settes opp når det foregår skyting. Flere steder er dette kjettinger, bommer eller sperrebånd som fysisk sperrer inngangen til området.

Det er alltid viktig for publikum å respektere varslene og ikke gå inn i avsperrede områder.

Det er forbud mot telting og bruk av bobil på militært område, inkludert parkeringsplassene.

Militært område -Setnesmoen