Flyktningetjenesten takker ukrainere for hjelpen

Serhii Papernyk (t. v.), vår medarbeider Linn Unhjem og Serhii Panov (t. h.).

Flyktningetjenesten i Rauma har bosatt 134 flyktninger siden april 2022 og er en tjeneste med 7 ansatte. Vi har holdt til i 5. etasje på Rådhuset, men flyttet onsdag 24. april til 6. etasje. Flyttinga gikk veldig bra, takket være god hjelp fra to kjekke og flinke menn fra Ukraina. I løpet av en time var flyttejobben unnagjort.

Jeg må skryte litt av all den hjelp vi har fått fra ukrainere som er bosatt i kommunen. I løpet av 2 år med bosetting av flyktninger disponeres 50 boenheter, mesteparten private. Utover høsten 2022 meldte mange ukrainere seg for å hjelpe til.

- De har avlastet oss mye, alltid positive og alltid et ja. De står nesten og venter på å bli spurt, sier Linn Unhjem.

- Vi ville aldri greid å bosette så mange flyktninger uten hjelp fra det ukrainske miljø. Det er mange flinke håndverkere med stor arbeidskapasitet og mange er gode på logistikk.

Det har vært stor giverglede fra innbyggere i Rauma, både møbler, sykler, klær og annet utstyr har blitt gitt. Etter hvert har vi fått et eget lager og et sykkelverksted, her har ukrainere stått for mye av organiseringa, distribuering og holdt alt i orden

Flyktningetjenesten vil rette en stor takk til alle ukrainere.

Vennlig hilsen
Gunhild Dahle, leder i flyktningetjenesten