Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Rauma kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. 

Vi ønsker å gjøre en ny innsats for å se om det er flere dere ute som kan innstilles til regjeringens minnemedalje. Vi vet det var mange barn og ungdom som ikke deltok i direkte motstandsarbeid, men hjalp bl.a krigsfanger med mat eller klær i perioden 1940-45. 

Medaljen kan altså tildeles personer som ikke var direkte involvert i krigshandlinger/miltitær deltagelse, men også andre typer bistand om hjelp. 

Dette er et hederstegn som ble stiftet i 2015 og senere videreført.

Kjenner du noen som fortjener Regjeringens minnemedalje? Da kan du kontakte kultursjef Hanne Brakstad, 922 877 66, Hanne.brakstad@rauma.kommune.no.