Akuttinnkvartering av Ukrainske flyktninger i Rauma

Akuttinnkvartering av Ukrainske flyktninger i Rauma

På oppdrag fra UDI har HERO Norge tatt på seg å akuttinnkvartere flyktninger fra Ukraina i Norge. I løpet av denne uka vil det trolig komme ca. 200 personer til gamle Rauma sjukeheim i Isfjorden, hovedsakelig kvinner, barn og eldre. Rauma kommune er vertskommune og vil bli en helt sentral samarbeidspartner i å gi nødvendige kommunale tjenester. Avtalen mellom HERO og UDI vil mest trolig bli signert mandag 7. mars. Det er HERO som er driftsoperatør.

- Nå trenger flyktninger fra Ukraina Norges akutte hjelp, og i denne situasjonen er det godt at også Rauma kan bidra som vertskommune. Jeg oppfatter et lokalsamfunn og gruppeledere fra alle partier i kommunestyret som er opptatte av å hjelpe, sier ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold.

Vi merker at det er stort engasjement blant innbyggere i Rauma som ønsker å bidra på mange områder. I startfasen vil HERO og samarbeidspartnerne ha behov for å skaffe seg oversikt over hva flyktningene trenger. Det vil bli kommunisert hvordan frivilligheten og privatpersoner kan bidra.  

Hva er akuttinnkvatering?

Akuttinnkvartering er et botilbud til asylsøkere ved høye ankomster. Tilbudet skal være nøkternt, tilstrekkelig og sikre beboernes grunnleggende behov, og deres behov for trygghet og sikkerhet.  Akuttinnkvarteringene skal drives i tråd med avtalen mellom UDI og driftsoperatør, og i tråd med krav fra UDI. Det er forventet at ukrainerne vil bli boende ved akuttinnkvarteringene til de får tilbud om annen innkvartering. Det kan være i ordinært asylmottak eller bosetting i en kommune. Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) jobber aktivt med bosettingsarbeidet for denne gruppen.

Skjermes mot uønska eksponering

Beboerne skal skjermes mot uønsket eksponering i media, og uønsket oppmerksomhet fra utenforstående personer eller organisasjoner. Av hensyn til beboernes sikkerhet skal akuttinnkvarteringen føre kontroll med hvem som besøker stedet.

Informasjonsmøte

På grunn av den raske prosessen ser vi at det er behov for et åpent informasjonsmøte for alle interesserte. UDI og HERO vil delta i møtet. Møtet vil bli gjennomført så raskt som mulig og det vil bli kommunisert når og hvor.

Se vedlegg for informasjon om hva som forventes av kommunen som vertskapskommune. (PDF, 181 kB)