17.11.20: Rauma følger nasjonale råd for innenlandsreiser

17.11.20: Rauma følger nasjonale råd for innenlandsreiser

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer gikk forrige uke ut med en sterk anbefaling om at studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres til å gå i frivillig 10-dagers karantene. To dager etter dette kom det nasjonale råd som i stor grad samsvarer med dette. Derfor legger også Rauma seg på de nasjonale føringene.

Nasjonale råd

Reiser hjem til jul kan være viktig for mange og kan derfor gjennomføres. Dersom du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte bør du ta forholdsregler i 10 dager etter ankomst:

  • Reduser antall nærkontakter.
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
  • Vær særlig nøye med hånd- og hoste hygiene
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.

Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.

Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser. Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

Les mer om de nasjonale rådene for innenlandsreiser på helsenorge.