Renovasjonsgebyr

Se dine gebyr

Hva koster det?

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 3 510
Fastgebyr hybel 1 635
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1 471
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1 436
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Fritidsbolig 1 938

Andre satser gjelder for større rest- og bioavfallsdunker og for øvrige fastgebyr. 

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Du kan få redusert renovasjonsavgift i Rauma kommune om du hjemmekomposterer