Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr

Hva koster det?

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 2 8191
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1 212
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1 183
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0

Dine renovasjonsgebyrer

Logg inn i MinSide og få oversikt over din kommunale gebyrer.

Redusert renovasjonsavgift

Du kan få 25 % redusert renovasjonsavgift i Rauma kommune om du hjemmekomposterer (krever innlogging).