Brann på Åndalsnes - om situasjonen

Feiegebyr

Feiegebyr

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale gebyrene. Feiing og branntilsyn utføres etter behov.

Hva koster det?

Feieavgift
Feieavgift for 1. pipe (inkl. mva): Pris
Bygninger 670
Ekstra tjenester 942
Ved flere piper: Halv avgift f.o.m. pipe 2
Gebyr for unødige utrykninger utover en gang per år og objekt (automatisk varsling) 6 500

Dine feiegebyrer

Logg inn i MinSide og få oversikt over din kommunale gebyrer (krever innlogging).

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak (krever innlogging) hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen.