Feiegebyr

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale gebyrene.

Se dine gebyr

Hva koster det?

Feieavgift
Feieavgift for 1. pipe (inkl. mva): Pris
Gebyr per skorstein som har tilknyttet fyringsanlegg//ilsted i bolig og fritidsbolig  781
I blokk/leilighetskompleks betaler hver boenhet som har fyringsanlegg ordinært gebyr også når flere deler samme skorstein.
Gebyret dobles fra ordinært gebyr for større bygg (4 etasjer eller mer)

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak (krever innlogging) hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Feiing og tilsyn, kontaktinformasjon