Salgsbevilling

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Slik søker du

Du søker om salgsbevilling via vårt elektroniske søknadsskjema. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg til søknad:

 • Firmaattest driftsselskap
 • Skatteattest driftselskap
 • Skatteattest eier
 • Leiekontrakt
 • Brukstilatelse fra byggesak
 • Plantegning av serveringstedet inne
 • Firmaattest morselskap
 • Skatteattest morselskap
 • Skatteattest styrer (hvis annen enn eier)
 • Arbeidskontrakt styrer (hvis annen enn eier)
 • Arbeidskontrakt stedfortreder (hvis annen enn eier)
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Skjenkesaker
Type bevilling Behandlingsgebyr
Salgs- eller skjenkebevilling ved enkeltanledning og ambulerende. 360
For faste bevillinger blir gebyret beregnet på antall liter alkoholholdig drikk omsatt, men er det følgende minimunssatser: Salg: 1630 per år, Skjenking: 5100 per år

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart