Helse og velferd

Helse og velferd

Helse- og velferdssjef: Harald Digernes-Westby

Ansvar

  • Helsestasjon
  • Barnevern
  • Legesenter
  • Flyktningetjenesten
  • NAV kommune
  • Psykisk helse og rus
  • Folkehelse/friskliv

Kontaktinformasjon

Harald Westby Digernes
Helse- og velferdssjef
E-post
Mobil 941 84 990