Helse og velferd

Konstituert Helse- og velferdssjef: Sylvia Vik Mittet

Ansvar

  • Helsestasjon
  • Barnevern
  • Legesenter
  • Flyktningetjenesten
  • NAV kommune
  • Psykisk helse og rus
  • Folkehelse/friskliv
organisasjonskart helse og velferd - Klikk for stort bildeorganisasjonskart helse og velferd