Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Lånekort og låneregler

Rauma folkebibliotek har som mål å nå alle innbyggere i Rauma med god og oppdatert bibliotektjeneste. For å være effektive må vi ha noen kjøreregler:

Lånekort

Folkebiblioteket er gratis for alle. Kom og registrer deg som låner! Du kan også gjør det selv på våre brukersider.

Alle som er bosatt i Norge har rett til å få lånekort, og kortet er gratis.

Her i Rauma tar vi vare på lånekortet for elevene fram til 4 klasse. Da deler vi dem ut ved klassebesøk i biblioteket. Lånere i alder 6 - 14 år må ha underskrift fra foresatt. Vi har skjema for det: Innmeldingskjema for lånekort.

Nasjonalt lånekort

Kan brukes i alle bibliotek i Norge. Har du fra før, bruker vi det. Har du ikke, så lager vi. Ta med legitimasjon!

Låneregler

 1. Alle over 6 år kan få utstedt lånekort til bruk ved Rauma folkebibliotek. Lånere i alder 6 - 14 år må ha underskrift fra foresatt. 
 2. Lånekortet må være med når man skal låne, og låneren er ansvarlig for det som blir lånt på kortet.
 3. Låner plikter å erstatte tapt, skadet eller ikke tilbakelevert materiale etter eierbibliotekets satser. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte etter underskrift som nevnt i pkt.1.
 4. Lånerett kan inndras for et tidsrom dersom man ikke retter seg etter bibliotekets reglement.
 5. Lånetid: 1 måned for alt materiale. Det skrives ut/sendes med kvittering hver gang man låner.
 6. Tilbakelevering av lånt materiale gjør man på Biblioteket. Utenfor åpningstid brukes kasse ved inngangen eller luke i veggen ved innkjøringen i Grandbakken. Tilbakelevering gjøres kostnadsfritt fra alle bibliotek i Norge.
 7. Forlengelse av lånetid kan gjøres på biblioteket, tlf. 480 45 703. Lettest er det å logge seg inn på vår nettside raumafb.no eller Bibliofil-appen (App Store/Play Store), og selv forlenge lånet. Her får man oversikt over sine lån m.m. Vi oppfordrer foresatte til å la sin epostadresse registrere på Innmeldingsskjema for barn, se nedenfor. Da er det lett å følge opp barnas lån.
 8. Purring. Dersom ting ikke blir levert tilbake innen fristen, blir det sendt ut purring. Ved 3. purring blir man bedt om å levere straks eller betale oppgitt erstatning. Man kan også ringe biblioteket for å oppklare evt. misforståelse.

Satser for erstatning:

 • Barnebok: kr. 250,-
 • Voksenbok kr. 300,-
 • DVD kr. 1500,-
 • Lydbok kr. 200,-
 • Tegneserie kr. 200,-

Materiell lån fra andre bibliotek kan ha andre satser.