Digitale tjenester

Visste du at du kan høre gratis lydbøker gjennom eBokBib? Eller at du kan strømme gratis kvalitetsfilmer gjennom Filmbib?

BookBites

Bruk BookBites til å låne e-bøker og e-lydbøker gratis fra biblioteket. Appen er laget for å gi gode lese- og lytteopplevelser. 

Bibsok

Biblioteksøk er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket. Tjenesten skal gi en inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne litteratur fra andre norske bibliotek og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Lånere med Nasjonalt lånekort som benytter hentebibliotek som er tilknyttet Biblioteksøk, kan bruke tjenesten til å bestille bøker.

Filmoteket

Opprett en bruker på Filmoteket.no. Registrer epostadresse, ditt nasjonale lånenummer og tilhørende pinkode. Ditt nasjonale lånekort må være registrert ved Rauma folkebibliotek som hjemmebibliotek. Du kan låne 4 filmer pr. måned. Filmen er tilgjengelig i 48 timer og den kan strømmes flere ganger. 

Filmen kan ses på PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner på Window, iOS og Android og i alle kjente nettlesere. Filmen kan også enkelt overføres til større skjerm. Filmtilbudet er tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

På Min side får man oversikt over sine favoritter, se lånehistorikk og antall lån brukt og gjengstående inneværende måned.

Dersom bibliotekets budsjett blir brukt opp før måneden er omme vil det ikke være mulig å låne flere titler selv om du har lån til gode. Du vil da få beskjed om at biblioteket har oppnådd maks antall lån denne måneden.

Filmbib

Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film.

Bibliofil

Bibliofil er en app som gjør det lett for deg å finne fram til tjenester som biblioteket tilbyr. Du starter opp appen og velger ditt bibliotek. Du har så full tilgang til søking, reservering og dine sider hos biblioteket. Du logger inn på vanlig måte med lånenummer og PIN. Du kan også bruke bruke lånekortet på appen til å logge deg inn på meråpent bibliotek og å låne bøker på utlånsautomatene. Dette fordrer at du har signert bruksavtalen for meråpent bibliotek og at du har fått tildelt PIN-kode av en ansatt i skranken.

NLB- Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. NLB tilbyr blant annet lydbøker, punktskrift, studielitteratur, e-bøker, aviser og tidsskrifter.

DFB- Det flerspråklige bibliotek

DFB skal være et støtte apparat for alle landets bibliotek. Dette er for at bibliotekene skal kunne betjene brukerne på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte. Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på sprak som du er interessert i. Om du har et nasjonalt lånekort kan du ofte selv bestille bestemte titler gjennom søk og få det tilsendt til ditt bibliotek.

NB.no- Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket inneholder en rekke samlinger; både litteratur, aviser, bilder musikk osv. Store deler av Nasjonalbibliotekets digitale samlinger er tilgjengelig for alle, og kan brukes overalt, men andre deler av innholdet krever at bestemte vilkår er oppfylt.

Artikkelliste