Innsyn i journal - rutine

Innsyn i journal - rutine

Bestilling av journalutskrift utføres med bank-ID pålogging via Rauma kommune sin hjemmside. Under er rutiner for hvoran bestillingen overleveres respektive tjeneste og hvordan tjenesten behandler bestillingen/kravet om innsyn.

Innsyn i journal - rutine

Lovgrunnlag

Lov om helsepersonell

Lov om pasient og brukerrettigheter

Barnevernsloven

Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)

Veileder i journalføring i helsestasjon- og skolehelsetjenesten IS2700

Personopplysningsloven