Rutine for økonomirapportering

Rutine for økonomirapportering

Det skal styres etter netto ramme og rapporteres på følgende måte:

  • Månedsrapportering til rådmann
  • Tertialrapportering til kommunestyret
  • Årsrapport til kommunestyret

Økonomirapportering